Challenge Based Learnig - podstawy

13 Stycznia 2018, 10:00-15:00 (Sobota)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Bezpłatna rejestracja
już niedostępne -

Wprowadzenie do modelu Challenge Based Learning


Współcześnie uczniowie mają bezpośredni dostęp do informacji za pośrednictwem technologii oraz sieci WWW. Mogą samodzielnie kierować nieformalnym procesem nabywania wiedzy i stali się kimś więcej niż odbiorcami treści — są teraz jej twórcami i wydawcami. W rezultacie tych zmian tradycyjne metody nauczania i uczenia się nie angażują, ani nie motywują uczniów w stopniu wystarczającym do realizacji założonych celów.Challenge Based Learning odzwierciedla miejsce pracy XXI wieku. Uczniowie pracują w zespołach i korzystają z technologii w celu rozwiązania rzeczywistych problemów występujących w ich szkole, rodzinie lub lokalnej społeczności. Zadaniem nauczyciela jest wybranie wspólnie z uczniami zagadnień o charakterze multidyscyplinarnym zgodnych z podstawą programową. Tak wybrane treści należy połączyć z aktualnymi wydarzeniami na świecie i ująć w postaci problemu, którego rozwiązanie będzie miało wpływ na najbliższe otoczenie uczniów. Aby osiągnąć ten cel, nauczyciel musi zapewnić uczniom formalne ramy do działania, wsparcie, regularne kontrole oraz odpowiednie narzędzia. Tak wyposażony uczeń będzie mógł z powodzeniem realizować wszystkie zadania, a jednocześnie będzie miał dość swobody, aby kierować własnym działaniem, wykazywać się kreatywnością i zaangażowaniem.

Prowadzący: Witold Kołodziejczyk

Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawy metodyki opartej na Challenge Based Learning.

Plan szkolenia:

 1. Wprowadzenie do modelu CBL
 2. Planowanie i przygotowanie projektu przez nauczyciela
 3. Model Challenge Based Learning w klasie
  1. Etap 1 - od idei do wyzwania 
  2. Etap 2 - przygotowanie fundamentu rozwiązania
  3. Etap 3 - określanie rozwiązania
  4. Etap 4 - realizacja i wdrożenie
  5. Etap 5 - publikowanie wyników oraz refleksje
 4. Podstawa programowa i ocena
 5. Wsparcie realizacji procesu
 6. Podsumowanie i pytania

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Warszawie wydarzenia Warszawa